Terenska istraživanja u Nacionalni park Paklenica, 2. dio

23.-27.08.2021. U sklopu projekta „Biospeleološko i speleološko istraživanje podzemne faune i speleoloških objekata Nacionalnog parka Paklenica“ istražena je fauna u devet speleoloških objekata. Pet objekata je prvi puta istraženo za Nacionalni park te su četiri objekta nacrtana, a peti objekt nazvan Natina jama ide dalje nakon 100 m istražene dubine 🙂 Natina jama je ujedno i novi lokalitet za tankovratića (Leptodirus hochenwartii Schmidt, 1832), koji nosi titulu prvog opisanog troglobiontnog beskralježnjaka na svijetu i na popisu je vrsta koje tvore dio ekološke mreže Natura 2000.